Centrum tradičnej kultúry je miestom stretávania a konania podujatí, jeho súčasťou je aj obecné múzeum s expozíciami o dejinách obce, hradu a prírodných krásach. 

Obecné múzeum - fotografie

 

Centrum sa nachádza blízko kostola, na adrese Kamenica 204. Parkovanie je možné pred kostolom.

 

Drevenica z roku 1947 bola obcou zakúpená v roku 2016 a pomaly prebiehala jej obnova tradičnými technológiami. Boli kompletne odstránené omietky nahodili sa nové, hlinené, vymenili sa aj doskové podlahy, premurovala sa podmurovka. Obnovu realizovali dobrovoľníci obce. V súčasnosti je ukončená 1. etapa obnovy - sprístupnenie interiéru drevenice s múzejnou expozíciou, ktorá sa bude priebežne dopĺňať a meniť. Cieľom expozície nie je kvantita, ale kvalita. 

Témy a autori expozícií: Dejiny hradu, rody kamenického panstva, dejiny obce, kamenické fenomény, cirkev a školstvo (Mgr. Michaela Haviarová, PhD.), ľudová kultúra a bývanie (Mgr. Dorota Andraščíková), geologická expozícia (RNDr. Miroslav Fulín, CSc.), nálezy z hradu a grafická úprava Mgr. art. Tomáš Haviar. 

 

 

V prípade záujmu o prehliadku múzea nás prosím kontaktujte mailom: ctk.kamenica@gmail.com alebo 0907612070 

Mimo letnej sezóny bude múzeum otvorené na požiadanie alebo v termínoch, ktoré zverejníme na stránke obce a na facebooku 

Centrum tradičnej kultúry a múzeum v Kamenici/ História Kamenice Obec Kamenica

 

 

 

V ROKU 2023 SME USPORIADALI:
18. máj 2023 - Medzinárodný deň múzeí, 17.00 - 20.00, Centrum tradičnej kultúry
21. máj 2023 - Vychádzka ku kamenickej Tricecpjatke - prednáška odborníka na dejiny železníc Tomáša Haviara k 150. výročiu trate Prešov - Orlov s vychádzkou ku kamenickej Tricecpjatke
 
ROK 2022:
24. septembra - OTVORENIE MÚZEA
18. decembra - KAMENICKÉ VIANOCE
 
MAPA - ako sa dostanete k Centru od kostola