V sobotu 24. septembra sme otvorili obnovený interiér drevenice, ktorá je súčasťou Centra tradičnej kultúry. Otvorenie sa uskutočnilo vrámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou prehliadky múzea bola aj ochutnávka tradičnej mačanky, uvarená tromi kuchármi (Terézia Mizeráková, Ladislav Urda a starosta Michal Guľaš) na tri rozličné spôsoby. Návštevníci vyhodnotili, že každá bola vynikajúca a víťazmi sa stali všetci traja. 

Dom, v ktorom funguje múzeum bol postavený v roku 1947, bývala v ňom rodina Belišová, pričom staviteľom bol samotný vlastník domu, Ján Beliš, ktorý bol tesárom. Obec dom odkúpila v roku 2016, kedy sa vtedajší starosta Ladislav Urda intenzívne zaslúžil o vyhľadanie a odkúpenie domu. Postupná obnova bola v rukách dobrovoľníkov, pričom najväčšie stavebné práce realizovali stavebné firmy a živnostníci. Išlo o obnovu strechy, miestnosti pôvodne slúžiacej ako stajňa, výmenu podláh a hlinených omietok, zavedenie eletriny, výrobu nového plota a prístrešku na studňu. Expozície boli v rukách dobrovoľníkov, ktorí tu odpracovali stovky hodín vo svojom voľnom čase. Obec bola plným podporovateľom obnovy, zabezpečila finančné prostriedky na obnovu a koordináciu stavebných prác zabezpečil starosta obce Michal Guľaš. 

Zbierkové predmety do múzea bezodplatne darovali viacerí darcovia, predovšetkým Kameničania. Každý vystavený predmet má uvedené aj meno darcu. Všetkým ďakujeme a zároveň vyzývame tých, ktorí majú doma odložené rôzne staré predmety, aby neváhali a doniesli ich do múzea, kde budú slúžiť pre poznanie histórie našej obce. 

Kultúrna inštitúcia je aj v našej obci s tak významnými dejinami dôležitá, aby sa v našich deťoch mohol rodiť cit pre kultúrnosť a slušnosť, starším pre spomienky a všetkým pre uvedomenie si, že národ bez kultúry je národom bez budúcnosti

 

Témy a autori expozícií: Dejiny hradu, rody kamenického panstva, dejiny obce, kamenické fenomény, cirkev a školstvo (Mgr. Michaela Haviarová, PhD.), ľudová kultúra a bývanie (Mgr. Dorota Andraščíková), geologická expozícia (RNDr. Miroslav Fulín, CSc.), nálezy z hradu a grafická úprava Mgr. art. Tomáš Haviar. 

 

V prípade záujmu o prehliadku múzea nás prosím kontaktujte mailom: ctk.kamenica@gmail.com Mimo letnej sezóny bude múzeum otvorené na požiadanie alebo v termínoch, ktoré zverejníme na stránke obce a na facebooku Obec Kamenica. 

 

Ďalšie informácie o múzeu nájdete tu