Komisia na ochranu verejného poriadku:

 • Martin Andraščík, ml. – predseda komisie
 • Anastázia Porembová
 • Mgr. Vladimír Prevužňák
 • Rastislav Andraščík

 

   Komisia stavebná:

 • Jozef Beliš – predseda komisie
 • Ladislav Urda
 • Martin Andraščík, ml.
 • Bc. Andrej Petňuch
 • Lenka Cisková

 

Komisia pre kultúru:

 • MUDr. Ján Ščecina – predseda komisie
 • PaedDr. Martin Halčišák, PhD.
 • Jana Pavlinská
 • Beáta Tarasovičová
 • Helena Andraščíková

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Ing. Matúš Hovanec – predseda komisie
 • Ing. Peter Angelovič
 • Martin Andraščík, ml.

 

   Komisia pre šport:

 • Bc. Otto Maček - predseda komisie
 • Mgr. Ján Pták
 • Mgr. Vladimír Prevužňák
 • Mgr.Juliána Andraščíková
 • Bc. Tomáš Huňady

 

    Komisia pre verejné obstarávanie:

 • Ing. Peter Angelovič - predseda komisie
 • MUDr. Ján Ščecina
 • Martin Andraščík st.