VÍŤAZI:

Víťazi hlasovania verejnosti

Víťaz hlasovania verejnosti v kategórii Zo života Kamenice:

Ján Andraščík – Hasičské cvičenie, 56 hlasov

 
Miroslav Molnár – Hrad Kamenica, 223 hlasov
 
Hlasovanie odbornej poroty:

Víťaz v kategórii Zo života Kamenice:

Ján Andraščík – Agapé v Sokoľu

Víťazi v kategórii Prírodné a kultúrne krásy Kamenice:

1. miesto: Miroslav Molnár – Hrad Kamenica

2. miesto: Adrián Smolák – Letný slnovrat

3. miesto: Iveta Šurinová – Už len vzlietnuť…

 

Fotografická súťaž

Kamenické pohľady

Súťaž bola predĺžená do 3.9.2023

Hlasovanie verejnosti prebieha na facebookovej stránke Centra tradičnej kultúry: Centrum tradičnej kultúry a múzeum v Kamenici/ História Kamenice

VERNISÁŽ S VYHLÁSENÍM VÝSLEDKOV: 17. septembra, 16:00 v Centre tradičnej kultúry


organizátor: Obec Kamenica a Centrum tradičnej kultúry v Kamenici

termín súťaže: do 31. augusta 2023 vrátane, predĺžená do 3. septembra 2023

kategórie: 1. Zo života obce, 2. Prírodné a kultúrne krásy


Fotografie posielajte mailom na adresu: ctk.kamenica@gmail.com

Do e-mailu pošlite aj nasledujúce informácie: 1. názov fotografie a dátum alebo aspoň rok jej zhotovenia, 2. názov kategórie, do ktorej sa fotografia prihlasuje, 3. meno a priezvisko autora fotografie, 4. vek autora, 5. adresa, mailová adresa a telefónne číslo

Každý súťažiaci môže poslať najviac štyri fotografie, do každej kategórie maximálne dve.

 

Povolené formáty fotografií: .jpg .tiff

Minimálna veľkosť: 300 dpi a dlhšia strana aspoň 1600 pixelov


Zaslaním fotografie autor súhlasí s pravidlami súťaže a dáva organizátorovi súhlas na použitie fotografie v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.


Víťazov vyberie porota a ich mená zverejní na vernisáži výstavy fotografií 17. septembra 2023 o 16.00. Porota má právo výberu fotografií na výstavu. Výstava bude prebiehať v Centre tradičnej kultúry v Kamenici, Kamenica 204 najmenej do 31. októbra 2023.


Na facebookovom profile Obce Kamenica prebehne aj hlasovanie verejnosti prostredníctvom „lajkov“ na zverejnené fotografie v termíne 04. - 15. septembra 2023.

 

Mená odbornej poroty: profesionálny fotograf Jozef Česla, Mgr. Dorota Andraščíková – historička, miestna aktivistka, 

Mgr. art. Tomáš Haviar – architekt, publicista, miestny aktivista