Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustení od ústneho pojednávania

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

vložené : 13.06.2024

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 230,12KB ]