Výberové konanie

na miesto odborného zamestnanca spoločného úradu na úseku stavebného konania.

vložené: 02.06.2023 , + 1 prílohy v ozname

Ponuka - drevené brikety a pelety.

vložené: 31.05.2023 , + 2 prílohy v ozname