Oznam - kamenárstvo ISPA.

Kamenárstvo ISPA Prešov, ktoré sídli v areály Poľnohospodárskeho družstva v Záhradnom, ponúka občanom obce výrobu a montáž pomníkov za najvýhodnejšie ceny v regióne.

Ponúka kompletné žulové pomníky alebo náhrobné tabule či prekrytie hrobov žulovou doskou

Obchodný zástupca firmy bude k dispozícii na cintoríne

V piatok 14.6.2024

od 15:00 do 16:00 hod.  nový cintorín

do 16:00 do 16:30 hod. starý cintorín

V prípade, že obchodného zástupcu nezastihnete kontakt na firmu nájdete na obecnom úrade.

 

vložené : 13.06.2024