Správa k návrhu "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kamenica"

vložené : 22.05.2024

PDF Príloha: Správa k návrhu [ formát: PDF veľkosť: 205,57KB ]
PDF Príloha: Informácia o správe o hodnotení a pozvánka na prerokovanie [ formát: PDF veľkosť: 225,13KB ]
PDF Príloha: SoH ZaD č. 2 ÚPN O Kamenica [ formát: PDF veľkosť: 17,95MB ]