Zámer predaja majetku obce ako prebytočného majetku obce spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

vložené : 17.05.2024

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 130,71KB ]