Oznam o zatvorení zberného dvora.

Zberný dvor Kamenica v dňoch od 22. 7. 2024 do 4. 8. 2024 bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorený. viac »

Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu čerpania dovolenky.

Obecný úrad Kamenica v dňoch od 22. 7. 2024 do 4. 8. 2024 bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorený. viac »

Zámer predaja majetku obce ako prebytočného majetku obce spôsobom ako prípad hodny osobitného zreteľa

pozemok E KN parc. č. 1/99 pre žiadateľov Peter Maďar a MUDr. Marián Maďar. viac »