Prevzaté z cas.sk: originál článok

Jedinečná pamiatka!

V Hanušovciach nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou) stojí kostol, ktorý postavili takzvaní božohrobci, ktorých hlavnou úlohou bolo kedysi strážiť Boží hrob v Jeruzaleme. Ide o jedinú dochovanú sakrálnu stavbu postavenú božohrobcami, ktorí vzišli z templárov na Slovensku aj v okolitých krajinách.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie postavili v 13. storočí. Bude sa opravovať, preto ho prednedávnom skúmala renomovaná historička Michaela Haviarová. Zistila viacero skutočností, ktoré svedčia o tom, že ho postavil rád, tzv. Rehoľní kanonici, strážcovia jeruzalemského Sv. hrobu Pána, skrátene nazývaní božohrobci. Následne jej výskum potvrdil tieto domnienky. Že ide o skutočnosť, podľa nej dokladá viacero znakov, ktoré preskúmala.

V interiéri sú napríklad nezvyčajné erby, ktoré vyvolávali otázky. Žiadne archívne materiály k tomu neexistujú. Takže sme dali dohromady množstvo literatúry a porovnávaním znakov sme došli k záveru, že ide o znaky božohrobcov. Veľkou pomocou bolo, že sa robil aj výskum v kostole v Lendaku. Tam dokázateľne božohrobci pôsobili. Tamojší kostol si prestavali ako kópiu hanušovského kostola. Rozdiel medzi nimi je však ten, že v Hanušovciach postavili nový kostol, ktorý bol pravdepodobne kláštorný a v Lendaku si prispôsobili ten, ktorý tam už stál,“ vysvetlila historička.

Podľa nej o tom svedčí aj predĺžené presbytérium, teda priestor, v ktorom sa pohybuje kňaz, a existencia množstva špecifických kameňosochárskych prvkov. Podľa historičky ide o absolútny unikát, lebo sa podarilo doložiť, že na našom území skutočne pôsobili templári. Božohrobci odišli z Hanušoviec v roku 1313 a následne kostol prevzala rímskokatolícka cirkev.

Chránili boží hrob

Božohrobci sa na rozdiel od iných križiackych (križovníckych) reholí od počiatku skladali predovšetkým z kňazov. Kanonici sa pôvodne zaoberali cele­brovaním špeciálnej liturgie pre pútnikov v Jeruzaleme a starostlivosťou o Boží hrob. V Európe sa zaoberali charitatívnou činnosťou v špitáloch, no významnou zložkou ich pôsobnosti sa stala aj výchovná práca.