Obec Kamenica

Samospráva

Zoznam odkazov

Zoznam posledných článkov

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí právneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky – Hrad Kamenica

Úradný oznam z dňa 23. septembra 2016

Obvodný veterinárny lekár oznamuje chovateľom psov, že v sobotu 24. 9. 2016 sa uskutoční v našej obci očkovanie psov proti besnote v čase od 9.30 – 10. 30 hod. pred Obecným úradom. Poplatok je 7,- Eur. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace.

Úradný oznam z dňa 19. septembra 2016

Dňa 21. 9. 2016 je Obecný úrad v Kamenici zatvorený z dôvodu školenia.