Obec Kamenica

Samospráva

Zoznam odkazov

Zoznam posledných článkov

Starosta obce Kamenica zvoláva 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 3. 8. 2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kamenica.

Program jednania:

1. Otvorenie návrhovej komisie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba
3. Informácia o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 8/2016, č. 9/2016, č. 10/2016 a č. 11/2016
5. Návrh zmeny územného plánu obce
6. Hradné slávnosti 2016
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Vážení spoluobčania,
z okolitých obcí chodia hlásenia, že pri podomovom predaji elektriny bolo oklamaných už tisíce ľudí. Upozorňujeme Vás, dajte si veľký pozor.

Nečestných predajcov elektriny rozoznáte veľmi jednoducho:

Program Kultúrneho leta 2016

4. júla 2016 | kategória: Aktuality, Pozvánka

3. júl – Základná umelecká škola Lipany

10. júl – SOSNA

17. júl – EXTREM

24. júl – MELODY

31. júl – GALAXIS

7. august – SOSNA

14. august – Hradné slávnosti

21. august – GENERACIA

28. august – GALAXIS