dnes je 21. 10. (sobota), čas: 14:16, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

§ 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ dňa 13. 9. 2017