dnes je 21. 10. (sobota), čas: 14:13, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Sadzobník poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

Poplatky sú uvedené v prílohe na konci tohto obsahu.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Poplatky sú uvedené v prílohe na konci tohto obsahu.