dnes je 21. 10. (sobota), čas: 14:16, dôležité odkazy: Kamenná veža ZŠ/MŠ Kamenica FACEBOOK
Obec Kamenica

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa (EUT) je ekvivalentom úradnej tabule obce a je súčasťou Ústredného portálu verejných služieb (ÚPVS) na webovom sídle www.slovensko.sk

Dokumenty zverejnené na EUT pre obec Kamenica nájdete na odkaze Elektronická úradná tabuľa.

Informácie a úradné dokumenty zverejnené orgánmi verejnej moci na Elektronickej úradnej tabuli sú dostupné pre verejnosť, pričom nevyžadujú od používateľov prihlásenie sa na portál.

Orgány verejnej moci môžu zverejňovať na EUT aj iné typy informácií, napríklad oznamy, objednávky, faktúry, informácie o stavebnom konaní a podobne.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

kamenica@kamenica.sk. V obci je vytvorený 1 volebný okrsok.


zverejnené: 21.08.2017

Ďalšie prílohy k oznamu:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.


zverejnené: 04.07.2017